Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

sfeter
7732 3fc5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszarakoszula szarakoszula
sfeter
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaszarakoszula szarakoszula
sfeter
sfeter
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viaetta etta
0629 9f8f 390
Reposted fromink ink
0626 ae0b 390

eyste:

Greenland // Carmen Marchena

Reposted fromink ink
sfeter
4524 4ad8 390
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaikari ikari
sfeter
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaciarka ciarka
sfeter
- Myśli pan, że "co było, nie wróci i szaty rozdzierać by na próżno"? - Nie. Bardziej mnie martwi moja fizyczność. Nie mogę skoczyć na beton z dziesięciu metrów i przeżyć. Kiedyś wydawało mi się, że mogę. I zaprząta mnie myśl, że nie zdążę na przykład. - Z czym? - Z życiem. Że nie zdążę przeżyć tego wszystkiego, na co mam apetyt, bo tego jest za dużo i nie zmieści się w jednym życiu. Nie napiszę wszystkich książek, nie przeżyję wszystkich dni, nie spotkam się z bliskimi ludźmi w wystarczającym natężeniu.
Życie to jednak strata jest, Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
sfeter

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viamaardhund maardhund
Being an artist means forever healing your own wounds and at the same time endlessly exposing them.
— Annette Messager 
Reposted frombackground background viaszarakoszula szarakoszula
4597 d005 390

thechemistryset:

Philippe Morillon, Andy Warhol, 1977

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaink ink
(…) zanadto wąchał kwiaty duszą, a nie nosem, zanadto wierzył w piękność cnoty i brzydotę grzechu.
— Witold Gombrowicz “Pornografia” (via notredesir)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaink ink
sfeter
1265 0674 390
Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
3803 59b1 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaink ink

April 05 2015

sfeter
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaciarka ciarka

March 30 2015

sfeter
0299 e7d5 390
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viabeltane beltane
7259 e11e 390
Reposted fromkattrina kattrina viatwice twice
sfeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl