Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

sfeter
sfeter
5335 d7a9 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund
5408 3454 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaink ink
sfeter
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink
sfeter
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaink ink
sfeter
0546 4bac 390
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaszarakoszula szarakoszula
sfeter
9880 bb69 390
Reposted fromfoina foina viaszarakoszula szarakoszula
sfeter
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamaardhund maardhund

July 09 2015

sfeter

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz

May 27 2015

7277 b1a1 390

speakingparts:

Bullet Ballet
Shinya Tsukamoto 1998

Reposted fromink ink
9342 74e8 390

Gustav Klimt - Hope II

Reposted fromink ink
sfeter
6657 5106 390
Reposted fromOFFka OFFka
sfeter
sfeter
7275 5b12 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
sfeter
5375 94c4 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viaszarakoszula szarakoszula
sfeter
this isn't happiness™ peteski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...